Организация на движението във връзка със заснемането на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
➢ От 21:00 часа на 05.11.2023 г. до 04:00 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“ – 6 (шест) паркоместа;
➢ От 07:00 до 15:00 часа на 09.11.2023 г. на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“ и Градската градина – 6 (шест) паркоместа.
➢ От 23:00 часа на 05.11.2023 г. до 04:00 часа на 06.11.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
     - По ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;
     - По ул. „Аксаков“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Дякон Игнатий“.