Организация на движение по ул. "Добруджански край"

До 02.07.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Добруджански край“ в участъка от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „Георги Данчов Зографина“.