Организация на движение по ул. "Шишман"

До 15.07.2023 г. (включително) остава въведената забрана за влизане на пътни первозни средства през кръстовището на "Цар Шишман" и ул. "Славянска". Остава и забраната за влизане по ул. "Цар Шишман" между между ул. „Славянска“ и ул. „Аксаков“, влизането, престоят и паркирането на ППС по: ул. „Цар Шишман“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“, ул. „Славянска“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Славянска“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“ и ул. „Достоевски“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.