Организация на движение на кръстовището на ул. „Челопешко шосе“ и улицата към сортировъчен център „Български пощи“


От 20.02.2023 г. се организира  изместването на спирки с код 1354 и 1355 „По желание“, обслужващи автобусни линии № 117, 118 и 119, находящи се на ул. „Челопешко шосе“ при улицата водеща към БРСЦ „Български пощи“.