Организация на движение във връзка с миене на бул. „Царица Йоанна“

От 00:30 часа до 04:30 часа на 18.06.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Царица Йоанна“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дeртлиев“ до бул. „Вардар“ (транспортен тунел "Люлин").