Организация на движение във връзка със заснемане на рекламен клип

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 17:00 часа на 15.12.2022 г. до 14:00 часа на 16.12.2022 г. на ул. „6-ти септември“ в участъка между ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Неофит Рилски“ – 8 (осем) броя паркоместа;

- От 17:00 часа на 15.12.2022 г. до 14:00 часа на 16.12.2022 г. на ул. „Неофит Рилски“ в участъка между ул. „6-ти септември“  и ул. „Струмица“ – 4 (четири) броя паркоместа;

- От 17:00 час на 15.12.2022 г. до 14:00 часа на 16.12.2022 г. на ул. „Триадица“ в участъка между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“ – 12 (дванадесет) броя паркоместа.