Организация на движението на паркинга при моста пред Националния стадион „Васил Левски“

Във връзка с провеждането на  футболна среща на 10.03.2023 г. на Националния стадион „Васил Левски” се въвеждат промени в организацията на движение.  
От 14:00 до 20:00 часа на 10.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа.