Организация на движение Драгалевци

Във връзка със строителни дейности, до 24.07.2023 г. /включително/ остават в сила  следните промени в организацията на движение  в това число:
Забраната за влизане на пътните превозни средства /ППС/ по бул. „Черни връх“ между ул. „Ламар“ и ул. „Лешникова гора“, с изключение на ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.
Еднопосочно движение по следните улици и булеварди в кв. „Драгалевци“:
- ул. „Цветарска“ между ул. „Лешникова гора“ и ул. „Ламар“ с посока към ул. „Ламар“;
- ул. „Къпинка“ между ул. „Ламар“ и СОП с посока към СОП;
- ул. „Константин Помянов“ между СОП и ул. „Папрат“ с посока към ул. „Папрат“;
- ул. „Акад. Петър Динеков“ между ул. „Къпинка“ и бул. „Черни връх“ с посока към бул. „Черни връх“.

Остава и промяната в маршрутите на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98.: