Организация на движението – ул. "Добруджански крaй"


До 11.06.2023 г. (включително) остава забраната за влизане, престой и паркиране на пътни превозни средства по ул. „Добруджански край“ в участъка от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „Георги Данчов Зографина“.