Организация на движението – ул. „Цар Шишман“

До 15.03.2023 г. (включително) остава  забраната за влизането, престой и паркиране на пътни превозни средства по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“.
Причината са строително-ремонти дейности.