Организация на движението за провеждане на културно събитие

От 08:30 до 20:00 часа на 20.06.2023 г. и 21.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Солунска“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“ – 5 (пет) паркоместа;
- на ул. „Дякон Игнатий“ в близост до пл. „Петко Р. Славейков“ – 1 (едно) паркомясто.