Организация на движението провеждане на благотворително мероприятие на 01.10.2023 г.

От 20:00 часа на 30.09.2023 г. до 20:00 часа на 01.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на пл. „Княз Александър I“.