Организация на движението при връчване на акредитивни писма на Президента на Република България на 17.03.2023 г.

 

От 09.00 до 11.00 часа на 17.03.2023 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в мероприятието пред Археологическия музей.

От 09:00 до 11:00 часа на 17.03.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението за горепосочените местата и време.