Организация на движението през СГХГ

 

От 09:00 до 19:00 часа на 15, 16 и 17.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) броя паркоместа.