Организация на движението по ул. „Оборище“

Във връзка със събитие от 14:00 часа до приключване на приема на 28.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“.