Организация на движението по ул. „Добруджански край“

От 28.07.2023 г. до 09.08.2023 г. (включително) се забранява влизането и престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Добруджански край“ в участъка от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „Йорданка Филаретова“.