Организация на движението по ул. "Шипка" и ул. "Париж"

От 28.02.2023 г. до 27.03.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по:
- ул. „Шипка“ между ул. „15-ти ноември“ и ул. „Париж“;
- ул. „Париж“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Оборище“.
От 28.02.2023 г. до 27.03.2023 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по:
- северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“;
- северната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Дунав“;
- североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Дунав“ и ул. „Оборище“;
- южната крайна пътна лента на ул. „Оборище“ между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“;
- югозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „15-ти ноември“;
- югоизточната дъга на пл. „Народно събрание“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Цар Освободител“.