Организация на движението по улица “Балша“

От 16:00 часа до 20:00 часа на 13.03.2023 г. и от 06:00 часа до 17:00 часа на 14.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата за паркиране в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Балша“ в участъка между ул. „Янко Забунов” и ул. „Д-р Стефан Сарафов“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.