Организация на движението по бул. „Владимир Вазов“


До 18.10.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Резбарска“ и ул. „Бесарабия“, като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък. Промените в организацията на движение се налаг във връзка със строителството на метрото.

До 18.10.2023 г. автобусите от линия № 100 (в посока Пътностроителна техника)  ще се движат по маршрута до кръстовище бул.„Владимир Вазов“ – ул. „Витиня“, наляво по източното пътно платно на ул. „Витиня“ до крайна/начална спирка с код 6333 „Пътностроителна техника-временна“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и по маршрута в посока кв. „Бенковски“.

За автобусна линия № 100 продължават временните спирки както следва:

- с код 6332 „Витиня-временна“ на ул. „Витиня“, на 50.00 метра след левия завой от бул. „Владимир Вазов“;

- с код 6333 „Пътностроителна техника – временна“ крайна и начална на 30.00 метра след левия завой от източното към западното платно на ул. „Витиня“.

За автобусна линия № 100 са закрити спирки:

- с код 2540 „Ул. Бесарабия“;

- с код 2483 „Пътностроителна техника“;

- с код 1753 „Ул. Витиня“; спирката се обслужва от автобусна линия № 78 и от тролейбусни линии №№ 1 и 3.

Автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3 се движат в северното пътно платно на бул. "Владимир Вазов" в участъка от ул. „Резбарска“ до ул. „Бесарабия“ в посока ж.к. „Левски Г“. Спирка с код 1753 „Ул. Витиня“, за автобусна линия № 78 и за тролейбусни линии №№ 1 и 3, е изместена в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка между западното и източното пътни платна на ул. „Витиня“. Спирката се закрива за маршрута на автобусна линия № 100.