Организация на движението относно заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 15:00 часа на 30.11.2023 г. до 14:00 часа на 01.12.2023 г.:
- на ул. „Видлич“ между бул. „Цар Борис III“ и ул. „Осоговски проход“ – 20 (двадесет) паркоместа;
-  на бул. „Цар Борис III“ между ул. „Нешково“ и ул. „Добри Христов“ – 10 (десет) паркоместа.
➢ От 15:00 часа на 02.12.2023 г. до 18:00 часа на 03.12.2023 г. на бул. „Стефан Стамболов“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“ – 25 (двадесет и пет) паркоместа.