Организация на движението на ул. „Юрий Венелин“

От 09.11.2023 г. до 25.11.2023 г. продължава забраната за престоя и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Юрий Венелин“ между ул. "Любен Каравелов“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.