Организация на движението – миене на подлеза на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула

 

Във връзка с измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, спирки на МГТ, включително събиране, товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжения за третиране на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула от 00:30 часа до 04:30 часа на 23.05.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.