Организация на движението за Urban Creatures: Sofia Lights 2023

От 17:30 часа до приключване на мероприятията на 03.10.2023 г., 04.10.2023 г., 05.10.2023 г., 06.10.2023 г., 07.10.2023 г. и 08.10.2023 г. се въвеждат следните промени в организацията на движение:
- забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга пред парк-музей „Врана“.
- забранява се влизането на пътни превозни средства по улицата между парк-музей „Врана“ и бул. „Цариградско шосе“ с изключение на колите на обществения транспорт и автомобилите обслужващи мероприятието.