Организация на движението по „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“

До 30.08.2023 г. (включително) продължава забраната за влизането, престоя и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.