Организация на движението за честване на националния празник на Република Индонезия на 17.08.2023 г.

 

От 08.00 до приключване на мероприятието на 17.08.2023 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Симеоновска“  в участъка между „Проф. Боян Начев“ и ул. „Жасмин“.