Организация на движението за честването на Независимостта на България на пл. „Княз Александър I“

От 03:00 часа до 12:00 часа на 22.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Княз Александър І”.

От 10:00 часа до 12:00 часа на 22.09.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по:
- бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Княз Ал. Дондуков”;
- ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”;
- ул. „Княз Александър І” между ул. „Съборна” и пл. „Княз Александър І”;
- ул. „Дякон Игнатий” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”.