Организация на движението за футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”

От 10:00 до 13:00 часа на 12.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на югозападната страна на моста пред Националиян стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) броя паркоместа.