Организация на движението за учатък от ул. „Бузлуджа“

До 21.04.2023 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Бузлуджа“ в участъка от административен № 72 до ул. „Цар Асен I“.