Организация на движението за ул. "6-ти септември"

До 11.01.2024 г. (включително) продължава въведената организация на движение за забрана на влизането, престоя и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.

До 11.01.2024 г. (включително) продължава и организацията на движение по същата улица между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“.