Организация на движението за ул. „6-ти септември“

До 14.09.2023 г. (включително) продължават промените в оранизацията на движение за забрана на влизането, престоя и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“.