Организация на движението за ул. „6-ти септември“ между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“

 

 

От 18.08.2023 г. до 24.08.2023 г. /включително/ се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“.