Организация на движението за ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“

До 12.10.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.