Организация на движението за ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“

От 21.09.2023 г. до 12.10.2023 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:
- забранява се влизането на превозни средства средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“;
- забранява се влизането, престоят и паркирането на превозни средства по: ул. „Стефан Караджа“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ и ул. „6-ти септември“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Хан Крум“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.