Организация на движението за ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“

От 01.09.2023 г. до 21.09.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.