Организация на движението за ул. „Цар Шишман“ – ул. „Аксаков“

 

От 18.08.2023 г. до 30.08.2023 г. /включително/  продължават следните промени в организацията на движение:

- забранява се влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Цар Шишман“ - ул. „Аксаков“;

- забранява се влизането на превозни средства по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Славянска“ и пл. „Народно събрание“;

- променя се посоката на движение по ул. „Добруджа“, като същата да стане от ул. „Славянска“ към ул. „Аксаков“;

- забранява се влизането, престоят и паркирането по: ул. „Аксаков“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Аксаков“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“ и ул. „Достоевски“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.