Организация на движението по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“

От 19.01.2023 г. до 22.02.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:
- по ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“;
- по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“.