Организация на движението за ул. „Народно хоро“

До 01.08.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“. Това се налага във връзка с извършването на ремонтни дейности.