Организация на движението за ул. „Народен герой“ – ул. „Ал. С. Пушкин“

От 28.08.2023 г. до 15.10.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- по северното пътно платно на бул. „Цар Борис III“ на 200 м в обхвата на кръстовището му с ул. „Ал. С. Пушкин“, като движението се извършва двупосочно по южното пътно платно на бул. „Цар Борис III“ в посочения участък;
- през кръстовище северно локално пътно платно на бул. „Цар Борис III“ – ул. „Народен герой“.