Организация на движението за ул. „Добруджански край“

 

До 21.05.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Добруджански край“ в участъка от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „Георги Данчов Зографина“.