Организация на движението за ул. „Добруджански край“ от ул. „Ивайло“ до бул. „Ген. Скобелев“

От 10.04.2023 г. до 30.04.2023 г. (включително) се забранява влизането и престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Добруджански край“ в участъка от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „Георги Данчов Зографина“.