Организация на движението за ул. “Народно хоро“

До 21.09.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“.