Организация на движението за трамваен релсов път в „Княжево“


От 13.05.2023 г. до 13.06.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно и релсовия път на бул. „Цар Борис III“ в участъка от трамвайно ухо „Княжево“ до ул. „Звездица“, като движението се извършва еднопосочно в крайната северна пътна лента на бул. „Цар Борис III“ в посочения участък и се регулира със светофарна уредба.