Организация на движението за събитие пред сградата на СГХГ

От 09:00 до 19:00 часа на 23.10.2023 г., 24.10.2023 г., 25.10.2023 г., 26.10.2023 г., 30.10.2023 г., 31.10.2023 г. и 01.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) паркоместа.