Организация на движението за събитие на Посолството на Япония на 23.01.2023 г.

От 09:00 часа до приключване на събитието на 23.01.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите на приема на ул. „Атанас Далчев“ в участъка между ул. „Димитър Гичев“ и ул. „Антон П. Чехов“.