Организация на движението за събитие на Посолството на Република Хърватия на 30.05.2023 г.

От 14:00 часа до приключване на събитието на 30.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието по ул. „Милин камък” между бул. „Свети Наум” и входа на Резиденция „Лозенец“.