Организация на движението за събитие в хотел „Маринела“ на 20.09.2023 г.

От 17:00  часа до приключване на събитието на 20.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите на приема на бул. „Джеймс Баучер“ в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“.