Организация на движението за събитие в Националния исторически музей на 06.07.2023 г.

От 02:00 до 22:00 часа на 06.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането на паркинга пред Националния исторически музей.