Организация на движението за строителство на метроучастък по бул. „Владимир Вазов“

До 06.10.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Тодорини кукли“ и ул. „Левски Вековен“. Продължава и временната организация на движение за градския транспорт.