Организация на движението за строителството на метростанция 3 и 4 по бул. „Владимир Вазов“

От 11.12.2023 г. до 10.06.2024 г. (включително) продължава организацията на движение за забрана влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“, като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък.

Продължава и временната организация на движението на част от градския транспорт:
➢ Автобусите от линия № 100 (в посока "Пътностроителна техника") ще се  движат по маршрута до кръстовище бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Витиня“, наляво по източното пътно платно на ул. „Витиня“ до крайна/начална спирка с код 6333 „Пътностроителна техника-временна“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и по маршрута в посока кв. „Бенковски“.
За автобусна линия № 100 се разкриват временни спирки, както следва:
-с код 6332 „Витиня-временна“ на ул. „Витиня“, на 50.00 метра след левия завой от бул. „Владимир Вазов“;
- скод 6333 „Пътностроителна техника – временна“ крайна и начална на 30.00 метра след левия завой от източното към западното платно на ул. „Витиня“.
За автобусна линия № 100 се закриват спирки:
- с код 2540 „Ул. Бесарабия“;
- с код 2483 „Пътностроителна техника“;
- с код 1753 „Ул. Витиня“; спирката ще се обслужва от автобусна линия № 78 и от тролейбусни линии №№ 1 и 3.

➢ Автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3 ще се движат в северното пътно платно на бул. "Владимир Вазов" в участъка от ул. „Витиня“ до ул. „Бесарабия“ в посока ж.к. „Левски Г“.
Спирката с код 1753 „Ул. Витиня“, за автобусна линия № 78 и за тролейбусни линии №№ 1 и 3, е изместена с 15,00 метра назад от съществуващото си местоположение (спирката остава ситуирана между източното и западното пътно платно на ул. „Витиня“); спирката се закрива за маршрута на автобусна линия № 100.