Организация на движението за ремонт по ул. „Ивац войвода“ между ул. „Момчил войвода“ и ул. „Крали Марко“

От 02.06.2023 г. до 02.07.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Ивац войвода“ между ул. „Момчил войвода“ и ул. „Крали Марко“.